Poľovnícke združenie PLAVECKÝ MIKULÁŠ

IČO:

42134374

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PLAVECKÝ MIKULÁŠ

Dátum vzniku:

24.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plavecký Mikuláš 241, Plavecký Mikuláš, 90635

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504637 - Plavecký Mikuláš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený