Poľovnícke združenie Pavlov

IČO:

42361095

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pavlov

Dátum vzniku:

08.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vieska 2, Vieska, 90863

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211555746 - Vieska

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený