Poľovnícke združenie P.A.S.-Zlatník so sídlom v Košickej Belej

IČO:

35545437

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie P.A.S.-Zlatník so sídlom v Košickej Belej

Dátum vzniku:

17.05.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košická Belá 43, Košická Belá, 04465

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521574 - Košická Belá

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený