Poľovnícke združenie Očová-Háj

IČO:

31921051

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Očová-Háj

Dátum vzniku:

10.01.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

J. R. Poničana 824/113, Očová, 96223

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518662 - Očová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený