Poľovnícke združenie Nálepkovo

IČO:

42248051

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nálepkovo

Dátum vzniku:

15.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mlynská 630/14, Nálepkovo, 05333

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543373 - Nálepkovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený