Poľovnícke združenie Lužná

IČO:

31958907

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lužná

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Trakany, 07642

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528544 - Malé Trakany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený