Poľovnícke združenie Ľudovíta Štúra

IČO:

35605235

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ľudovíta Štúra

Dátum vzniku:

12.12.1983

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Striebornická 435/28, Uhrovec, 95641

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505625 - Uhrovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený