Poľovnícke združenie, Lipníky, Trenčianska Turná

IČO:

42160685

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie, Lipníky, Trenčianska Turná

Dátum vzniku:

18.01.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľká Lúč 133, Lúč na Ostrove, 93003

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501743 - Lúč na Ostrove

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený