Poľovnícke združenie LIPA

IČO:

35592591

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LIPA

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pastuchov, Pastuchov, 92063

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507415 - Pastuchov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený