Poľovnícke združenie Lieština

IČO:

36107085

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lieština

Dátum vzniku:

15.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Golianovo 377, Golianovo, 95108

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500232 - Golianovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený