Poľovnícke združenie LAZY

IČO:

31968252

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LAZY

Dátum vzniku:

03.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hankovce, Hankovce, 08646

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519201 - Hankovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený