Poľovnícke združenie Laborec Palín

IČO:

35534851

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Laborec Palín

Dátum vzniku:

15.11.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Palín, Palín, 07213

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522864 - Palín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený