Poľovnícke združenie Kýčera Lysá pod Makytou

IČO:

42276110

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kýčera Lysá pod Makytou

Dátum vzniku:

28.06.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dvory 1932/18, Púchov, 02001

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513610 - Púchov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený