Poľovnícke združenie Kurinec

IČO:

35665696

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kurinec

Dátum vzniku:

11.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tehlová 4, Rimavská Sobota, 97901

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514462 - Rimavská Sobota

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený