Poľovnícke združenie Krásna Hôrka-Bučina

IČO:

31953697

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Krásna Hôrka-Bučina

Dátum vzniku:

17.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krásnohorské Podhradie, Krásnohorské Podhradie, 04941

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525871 - Krásnohorské Podhradie

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený