Poľovnícke združenie Komposesorát Štítnik

IČO:

35567384

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Komposesorát Štítnik

Dátum vzniku:

03.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mierová 395, Štítnik, 04932

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526312 - Štítnik

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený