Poĺovnícke združenie Kolejová

IČO:

31300936

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Kolejová

Dátum vzniku:

21.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brestov, Brestov, 06601

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524212 - Brestov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený