Poľovnícke združenie Karpaty Modra

IČO:

30789061

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Karpaty Modra

Dátum vzniku:

09.10.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bratislavská 46, Modra, 90001

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508101 - Modra

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený