Poľovnícke združenie JELESY

IČO:

36086738

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JELESY

Dátum vzniku:

10.12.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

8. mája 4387/15, Piešťany, 92101

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507440 - Piešťany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený