Poľovnícke združenie Jedličník

IČO:

31921990

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jedličník

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nededza, 01302

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517828 - Nededza

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený