Poľovnícke združenie JAVOR

IČO:

35529237

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVOR

Dátum vzniku:

09.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vernár 43, Vernár, 05917

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416524026 - Vernár

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený