Poľovnícke združenie Jastrab Veľká Ida

IČO:

35511460

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jastrab Veľká Ida

Dátum vzniku:

13.02.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Záhradnícka 4, Veľká Ida, 04455

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426522147 - Veľká Ida

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený