Poľovnícke združenie Jastrab Dolné Dubové

IČO:

35592745

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jastrab Dolné Dubové

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Dubové 136, Dolné Dubové, 91952

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506931 - Dolné Dubové

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">