Poľovnícke združenie Jarabica Bohdanovce

IČO:

35592559

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jarabica Bohdanovce

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bohdanovce nad Trnavou 136, Bohdanovce nad Trnavou, 91909

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506796 - Bohdanovce nad Trnavou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený