Poľovnícke združenie Jágrová - Kočín, Lančár, Šterusy

IČO:

42164699

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jágrová - Kočín, Lančár, Šterusy

Dátum vzniku:

09.02.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kočín 99, Kočín-Lančár, 92204

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507199 - Kočín-Lančár

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený