Poľovnícke združenie HRAD

IČO:

42358671

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRAD

Dátum vzniku:

24.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dobrá Voda 380, Dobrá Voda, 91954

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506915 - Dobrá Voda

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený