Poľovnícke združenie HRABNIK Remeniny

IČO:

42361010

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRABNIK Remeniny

Dátum vzniku:

07.07.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Remeniny 75, Remeniny, 09431

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D529052 - Remeniny

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený