Poľovnícke združenie HAVRAN I

IČO:

35594128

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HAVRAN I

Dátum vzniku:

19.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Piešťanská, Radošina, 95605

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505421 - Radošina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený