Poľovnícke združenie Háj Vavrečka so sídlom vo Vavrečke

IČO:

37972367

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Háj Vavrečka so sídlom vo Vavrečke

Dátum vzniku:

14.02.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vavrečka 240, Vavrečka, 02901

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510157 - Vavrečka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený