Poľovnícke združenie HÁJ

IČO:

35593920

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÁJ

Dátum vzniku:

06.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

časť Kľúčové, Nemšová, 91441

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506281 - Nemšová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený