Poľovnícke združenie Fiľakovské Kováče

IČO:

35989602

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Fiľakovské Kováče

Dátum vzniku:

02.08.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mierova 50, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený