Poľovnícke združenie FALCO

IČO:

35595175

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie FALCO

Dátum vzniku:

10.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľká Paka, Veľká Paka, 93051

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501972 - Veľká Paka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený