Poľovnícke združenie Dunaj

IČO:

34017216

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dunaj

Dátum vzniku:

20.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Konopná 1355, Gabčíkovo, 93005

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501573 - Gabčíkovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený