Poľovnícke združenie Dúbrava Prašník - Vrbové

IČO:

42163463

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dúbrava Prašník - Vrbové

Dátum vzniku:

04.11.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šteruská cesta 21, Vrbové, 92203

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507750 - Vrbové

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený