Poľovnícke združenie Družba

IČO:

14225255

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Družba

Dátum vzniku:

24.10.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jesenského 526, Jesenské, 98002

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515001 - Jesenské

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený