Poľovnícke združenie Drop Malženice

IČO:

35592460

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drop Malženice

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malženice 18, Malženice, 91929

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507318 - Malženice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený