Poľovnícke združenie Drienovica

IČO:

31921850

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drienovica

Dátum vzniku:

04.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lietava, 01318

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517739 - Lietava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený