Poľovnícke združenie DOHODA Bačkov

IČO:

42412331

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DOHODA Bačkov

Dátum vzniku:

27.08.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dargov 229, Dargov, 07661

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528315 - Dargov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený