Poĺovnícke združenie Demjanka

IČO:

31300529

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Demjanka

Dátum vzniku:

21.09.1983

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šarišské Dravce, Šarišské Dravce, 08273

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418525219 - Šarišské Dravce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený