Poľovnícke združenie Červeník

IČO:

42160022

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Červeník

Dátum vzniku:

13.11.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 44, Červeník, 92042

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213506885 - Červeník

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený