Poľovnícke združenie ČARNOŠINA-Kochanovce

IČO:

31995489

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ČARNOŠINA-Kochanovce

Dátum vzniku:

15.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kochanovce, Kochanovce, 08646

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519359 - Kochanovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený