Poľovnícke združenie Bučina so sídlom vo Vyšnom Klatove

IČO:

35511354

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bučina so sídlom vo Vyšnom Klatove

Dátum vzniku:

18.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Severná 11, Moldava nad Bodvou, 04501

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521698 - Moldava nad Bodvou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený