Poľovnícke združenie Bučina - Rozložná

IČO:

42419263

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bučina - Rozložná

Dátum vzniku:

10.02.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sobotské námestie 46, Poprad, 05801

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523381 - Poprad

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený