Poľovnícke združenie BREZINA P r a š i c e

IČO:

35603445

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BREZINA P r a š i c e

Dátum vzniku:

30.01.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prašice, 95622

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505374 - Prašice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený