Poľovnícke združenie BORZAGOS

IČO:

35550058

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BORZAGOS

Dátum vzniku:

13.11.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cestice 213, Cestice, 04471

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521272 - Cestice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený