Poľovnícke združenie BESKYD

IČO:

31957650

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BESKYD

Dátum vzniku:

10.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižná Polianka, Nižná Polianka, 08636

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519634 - Nižná Polianka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">