Poľovnícke združenie AWALD

IČO:

42334683

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie AWALD

Dátum vzniku:

03.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Táborom 508/155, Krnča, 95619

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236543101 - Krnča

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený