Poľovnícke združenie Argali

IČO:

42394406

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Argali

Dátum vzniku:

03.12.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Blhovce 12, Blhovce, 98032

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514543 - Blhovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený