Poľovnícke združenie AGAČINA Nadlice

IČO:

35594144

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie AGAČINA Nadlice

Dátum vzniku:

08.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nadlice 214, Nadlice, 95632

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505170 - Nadlice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený