Poľovnícke združenie 9. máj


IČO:

34010793

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie 9. máj

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová 2, Galanta, 92401

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212503665 - Galanta

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený